image 1 image 2 image 3

O AKCJI

Stop Biernemu Paleniu to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na szkodliwość wdychania dymu tytoniowego. W równej mierze negatywnie wpływa ono na zdrowie palących, jak i niepalących. Osoby stale przebywające w otoczeniu palaczy stają się szczególnie narażone na wystąpienie chorób odtytoniowych, będących skutkiem biernego palenia.

W obecnych czasach głównym wyzwaniem staje się edukacja w zakresie wzajemnej tolerancji i szacunku względem siebie osób palących i niepalących oraz godzenie interesów obydwu grup. Ważne jest, aby osoby palące postępowały odpowiedzialnie i nie stawały się zagrożeniem dla otoczenia. 

Zagrożenie istnieje zarówno w domu, jak i w pracy, dyskotekach czy po prostu na ulicy. Jest ono na tyle duże, że zwiększanie świadomości ludzi palących i tym samym uczenie ich odpowiedzialności za innych staje się niezbędne w obecnych czasach. Istotne jest także uświadamianie osobom niepalącym, jak bardzo ryzykują własnym zdrowiem, godząc się biernie na przebywanie w środowisku zadymionym.

Celem akcji jest eliminacja z życia społecznego negatywnych zachowań narażających ludzi na skutki biernego palenia, a także informowanie społeczeństwa o możliwościach, jakie daje postęp technologiczny w zakresie ochrony osób niepalących przed biernym paleniem.

Znajdziesz nas również na: Facebook


STOP BIERNEMU PALENIU - sonda uliczna